MathPapa

MathPapa

mathpapa.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MathPapa cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

GIẢI QUYẾT các vấn đề đại số của bạn từng bước với MathPapa! MathPapa có thể giải các phương trình của bạn (và hiển thị bài làm!) và giúp bạn khi bạn gặp khó khăn trong bài tập toán. ĐẶC TRƯNG: - Giải phương trình tuyến tính và phương trình bậc hai. - Giải bất đẳng thức tuyến tính và bậc hai. - Đồ thị phương trình. - Hệ số của biểu thức bậc hai. - Thứ tự thực hiện từng bước. - Đánh giá biểu thức - Giải hệ hai phương trình.

Trang web: mathpapa.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MathPapa theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.