Mailmeteor

Mailmeteor

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: mailmeteor.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Mailmeteor trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gửi email hàng loạt được cá nhân hóa, trực tiếp từ Gmail. Theo dõi kết quả của bạn trong thời gian thực. Theo dõi dễ dàng và nhận được nhiều phản hồi hơn.

Trang web: mailmeteor.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mailmeteor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.