MacRumors

MacRumors

macrumors.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MacRumors cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

MacRumors.com là một trang web tổng hợp các tin tức, tin đồn và báo cáo liên quan đến Mac và Apple. Trang web được ra mắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2000 tại Richmond, Virginia và thuộc sở hữu của Arnold Kim. Bằng cách tổng hợp các báo cáo và tuyên bố tham khảo chéo, MacRumors cố gắng theo dõi cộng đồng tin đồn.

Trang web: macrumors.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MacRumors theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.