LiqPay

LiqPay

liqpay.ua

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng LiqPay cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giải pháp thanh toán duy nhất cho doanh nghiệp của bạn. Sử dụng LiqPay để chấp nhận và gửi thanh toán, để quản lý doanh nghiệp của bạn. Một giải pháp thanh toán duy nhất cho doanh nghiệp của bạn. Sử dụng LiqPay để chấp nhận thanh toán, gửi thanh toán và quản lý doanh nghiệp của bạn.

Trang web: liqpay.ua

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với LiqPay theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.