Lifehack

Lifehack

lifehack.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Lifehack cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Lifehack là một cách tiếp cận có hệ thống để thay đổi cuộc sống của bạn. Được tạo ra bởi một kỹ sư, nó vượt xa hy vọng và sự cường điệu và cung cấp từng bước cách thực hiện. Nó giúp cuộc sống có thêm thời gian dành cho những việc thực sự quan trọng với bạn.

Trang web: lifehack.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Lifehack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.