LeiaPix Converter

LeiaPix Converter

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: convert.leiapix.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho LeiaPix Converter trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trải nghiệm sức mạnh của Chuyển đổi LeiaCloud. LeiaPix Converter là một công cụ xử lý hình ảnh miễn phí cho phép chuyển đổi ngay lập tức hình ảnh 2D thành hình ảnh Trường ánh sáng 3D đẹp mắt. Xuất chuyển đổi sang Định dạng hình ảnh Leia, 3D song song, Bản đồ độ sâu hoặc Hoạt ảnh trường ánh sáng. Cần có tài khoản LeiaLogin để sử dụng LeiaPix Converter.

Trang web: convert.leiapix.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với LeiaPix Converter theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.