Leexi

Leexi

app.leexi.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Leexi cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Leexi - Cuộc họp AI. Nền tảng trí tuệ đàm thoại. Phiên âm, phân tích và tóm tắt các cuộc gọi và hội nghị video của bạn. Vượt qua hạn ngạch của bạn, tăng tốc quá trình làm quen và tự động hóa các email theo dõi của bạn. Làm cho mọi tương tác đều có giá trị.

Trang web: leexi.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Leexi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.