Ledgible

Ledgible

ledgible.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Ledgible cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Thuế và kế toán tiền điện tử dành cho doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia. Ledgible là nền tảng tiền điện tử chuyên nghiệp tiên tiến nhất hiện có để xác định trách nhiệm pháp lý về tiền điện tử và cung cấp dữ liệu đó đến hệ thống thuế và kế toán mà bạn đã sử dụng. Được xây dựng cho các tổ chức, CPA và chuyên gia thuế. Ledgible làm cho tiền điện tử trở nên dễ đọc đối với các chuyên gia thuế và kế toán.

Trang web: ledgible.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Ledgible theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.