LeadIQ

LeadIQ

account.leadiq.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng LeadIQ cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

LeadIQ là một nền tảng gồm các công cụ tìm kiếm khách hàng B2B. Tìm dữ liệu khách hàng tiềm năng, theo dõi tín hiệu mua hàng và cá nhân hóa hoạt động tiếp cận ngẫu nhiên cho hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng bên ngoài.

Trang web: leadiq.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với LeadIQ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.