Lawmatics

Lawmatics

app.lawmatics.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Lawmatics cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm pháp lý số 1 dành cho các công ty luật đang phát triển Tiếp nhận khách hàng pháp lý, CRM hành nghề luật, tự động hóa tiếp thị, thanh toán pháp lý, quản lý tài liệu, v.v., tất cả đều có trong một phần mềm hành nghề luật dễ sử dụng.

Trang web: lawmatics.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Lawmatics theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.