Languate

Languate

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: languate.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Languate trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Thực hành kỹ năng hội thoại và cải thiện khả năng hiểu ngữ pháp của bạn với phản hồi và hướng dẫn được cá nhân hóa để nâng cao khả năng ngôn ngữ và sự tự tin trong giao tiếp.

Trang web: languate.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Languate theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.