Land id

Land id

id.land

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Land id cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Land id™ – Trước đây là MapRight. Land Identity™& Lập bản đồ tài sản được thực hiện đơn giản - Land id™ cho phép các chuyên gia bất động sản và ngành, chủ sở hữu đất và những người tò mò khám phá dữ liệu lô đất chuyên sâu và tạo các bản đồ tương tác tuyệt vời, có thể chia sẻ.

Trang web: id.land

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Land id theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.