Inn-Flow

Inn-Flow

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: inn-flow.net

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Inn-Flow trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Inn-Flow tồn tại ở điểm giao thoa giữa khách sạn và công nghệ với nền tảng phần mềm được thiết kế dành cho chủ khách sạn. Sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng công nghệ mới nhất để giải quyết những thách thức chung đối với ngành khách sạn, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hiệu suất.

Trang web: inn-flow.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Inn-Flow theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.