iDoklad

iDoklad

app.idoklad.cz

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng iDoklad cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phát hành miễn phí tới hàng chục hóa đơn mỗi tháng trong iDoklad. Lịch sử hóa đơn của bạn được lưu trữ trên đám mây. Một giải pháp miễn phí đơn giản đã được 300.000 người sử dụng. người dùng. Trái tim có gì, trên hóa đơn có gì!

Trang web: idoklad.cz

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với iDoklad theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.