HotelRunner

HotelRunner

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: hotelrunner.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho HotelRunner trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một cách tiếp cận ưu tiên doanh số bán hàng đối với du lịch và khách sạn. Một nền tảng quản lý phân phối, vận hành và bán hàng tích hợp, sáng tạo, toàn diện, mang tính kết nối ngành du lịch lại với nhau.

Trang web: hotelrunner.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với HotelRunner theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.