Hoppy Copy

Hoppy Copy

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: hoppycopy.co

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Hoppy Copy trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Viết email có tỷ lệ chuyển đổi cao, nhanh hơn gấp 10 lần. Tiết kiệm vô số giờ viết. Sử dụng AI để tạo bản sao mạnh mẽ cho hàng trăm chiến dịch tiếp thị qua email, nhỏ giọt, bản tin, v.v.—trong vài giây ⚡

Trang web: hoppycopy.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hoppy Copy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.