Hireup

Hireup

app.hireup.com.au

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Hireup cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng trực tuyến để những người tham gia NDIS tìm, thuê và quản lý nhân viên hỗ trợ của riêng họ. Khách hàng của Hireup trả ít hơn và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng tôi là nhà cung cấp đã đăng ký NDIS.

Trang web: hireup.com.au

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hireup theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.