hireEZ

hireEZ

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: hireez.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho hireEZ trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

HireEZ cung cấp giải pháp tuyển dụng trên nền tảng tuyển dụng outbound của chúng tôi. Khám phá lý do tại sao các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng chuyển sang HireEZ để tuyển dụng thông minh hơn và nhanh hơn.

Trang web: hireez.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với hireEZ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.