HiGestor

HiGestor

app.higestor.com.br

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng HiGestor cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phần mềm quản lý HiGestor Nền tảng trực tuyến lý tưởng cho Liên minh, Hiệp hội hoặc Liên đoàn của bạn Nâng cao kết quả của bạn bằng cách quản lý đầy đủ và hiệu quả với hệ thống trực tuyến HiGestor.

Trang web: higestor.com.br

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với HiGestor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.