Hedgeye

Hedgeye

app.hedgeye.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Hedgeye cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nhóm Hedgeye có sự góp mặt của một số nhà phân tích nghiên cứu được đánh giá cao nhất trên thế giới - đoàn kết xung quanh tầm nhìn về nghiên cứu đầu tư theo thời gian thực độc lập, không bị thỏa hiệp như một dịch vụ.

Trang web: app.hedgeye.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hedgeye theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.