Healthcheck.io

Healthcheck.io

healthchecks.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Healthcheck.io cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Giám sát công việc Cron đơn giản và hiệu quả. Chúng tôi thông báo cho bạn khi các bản sao lưu hàng đêm, báo cáo hàng tuần, công việc định kỳ và các tác vụ theo lịch trình của bạn không chạy đúng giờ.

Trang web: healthchecks.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Healthcheck.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.