Handle

Handle

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: handle.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Handle trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hỗ trợ các nhóm tín dụng và tài chính lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng. Được xây dựng có mục đích dành cho các nhà cung cấp vật liệu và nhà thầu để quản lý toàn bộ quá trình thanh toán và quản lý thế chấp.

Trang web: handle.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Handle theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.