Haber Global

Haber Global

haberglobal.com.tr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Haber Global cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tin tức, tin nóng, những diễn biến mới nhất trong nước và thế giới, tạp chí, kinh tế, thể thao, chương trình nghị sự, tin tức công nghệ, thời tiết, phát sóng trực tiếp đều có trên trang web Haber Global.

Trang web: haberglobal.com.tr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Haber Global theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.