Guidde

Guidde

app.guidde.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Guidde cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tạo ra các SOP ấn tượng một cách kỳ diệu bằng AI. Guidde là nền tảng AI tổng quát dành cho doanh nghiệp giúp nhóm của bạn tạo tài liệu video nhanh hơn 11 lần. Guidde cho phép bạn quay video và tài liệu từng bước ngay lập tức để bất kỳ ai tạo.

Trang web: guidde.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Guidde theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.