GRIN

GRIN

app.grin.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng GRIN cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

GRIN là phần mềm tiếp thị có ảnh hưởng tốt nhất dành cho các thương hiệu thương mại điện tử. Nền tảng được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi bao gồm bộ người ảnh hưởng hơn 32 triệu người, phòng làm việc của chiến dịch, báo cáo và phân tích, thanh toán và hoàn thiện sản phẩm, thư viện phương tiện nội dung đầy đủ, v.v.

Trang web: grin.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GRIN theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.