Gopos

Gopos

app.gopos.pl

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Gopos cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp đã được chứng minh giúp việc quản lý doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn? Hãy xem phần mềm bán hàng hiện đại sẽ hoạt động trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống cũng như trong ngành bán lẻ và dịch vụ. Tích hợp GoPOS sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn ở mọi cấp độ!

Trang web: gopos.pl

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Gopos theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.