GoodDay

GoodDay

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: goodday.work

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho GoodDay trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách chúng ta làm việc đã thay đổi, công cụ của bạn cũng vậy. GoodDay là một nền tảng quản lý công việc hiện đại tập hợp các công cụ tốt nhất để lập kế hoạch, quản lý dự án và sản phẩm cấp cao, tổ chức nhiệm vụ và tăng trưởng năng suất dựa trên tính minh bạch, linh hoạt và động lực.

Trang web: goodday.work

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GoodDay theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.