Giraffe

Giraffe

app.getgiraffe.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Giraffe cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nền tảng của chúng tôi cho phép các nhóm phát triển nhanh dễ dàng quản lý và sắp xếp nội dung hữu ích từ bất kỳ ứng dụng nào. Đảm bảo nhóm của bạn có thể tìm thấy những gì họ cần, khi họ cần.

Trang web: getgiraffe.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Giraffe theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.