GIPHY

GIPHY

giphy.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng GIPHY cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giphy, được đặt tên là GIPHY, là một cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm trực tuyến của Mỹ cho phép người dùng tìm kiếm và chia sẻ các video lặp lại ngắn không có âm thanh, giống với các tệp GIF động. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, Giphy được Facebook mua lại với giá 400 triệu USD.

Trang web: giphy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GIPHY theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.