Gasby

Gasby

gasbyai.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Gasby cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Xin chào, tôi là Gasby - Trợ lý cá nhân AI ưa thích của bạn Hỏi bất cứ điều gì về thể dục, tạo mã, tiếp thị, tư vấn về viết quảng cáo, v.v. Gasby đưa ra phản hồi ngay lập tức bằng cách sử dụng các mô hình mới nhất của OpenAI. Mang theo Khóa API OpenAI của bạn để sử dụng, không cần đăng nhập

Trang web: gasbyai.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Gasby theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.