Follow.it

Follow.it

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: follow.it

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Follow.it trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

follow.it là giải pháp thay thế Feedburner chính, giúp nhà xuất bản có thêm người theo dõi và lưu lượng truy cập định kỳ, đồng thời cung cấp trải nghiệm đọc tốt hơn cho người theo dõi

Trang web: follow.it

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Follow.it theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.