Flexe

Flexe

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: flexe.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Flexe trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

FLEXE cung cấp các chương trình hậu cần đa kênh để thực hiện thương mại điện tử, phân phối B2B và năng lực kho hàng cho các nhà bán lẻ và thương hiệu lớn nhất thế giới.

Trang web: flexe.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Flexe theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.