FiXi

FiXi

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: fixionline.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho FiXi trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Quản lý tất cả các nhu cầu quản lý cạnh tranh của bạn trong một hệ thống dễ sử dụng. Người chơi, đội, tài chính, lập kế hoạch, sở thích, quản lý tài nguyên.

Trang web: fixionline.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với FiXi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.