Firmao CRM

Firmao CRM

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: firmao.net

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Firmao CRM trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Firmao là một phần mềm CRM trực tuyến. Nó được thiết kế cho các công ty sản xuất, dịch vụ và bán hàng vừa và nhỏ và được triển khai ở những công ty cần liên hệ với khách hàng tiềm năng hoặc nhà thầu thông thường. Việc triển khai CRM của Firmao rất dễ dàng và nhanh chóng. Mất khoảng 1-2 tuần.

Trang web: firmao.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Firmao CRM theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.