Finmark

Finmark

app.finmark.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Finmark cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Finmark là phần mềm lập kế hoạch tài chính dành cho các công ty khởi nghiệp. Tạo và chia sẻ kế hoạch tài chính, quản lý tỷ lệ chi tiêu cũng như dự báo doanh thu và chi phí—không cần bảng tính.

Trang web: finmark.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Finmark theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.