Excalibur

Excalibur

app.excalibur.exchange

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Excalibur cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Excalibur là một AMM có tính linh hoạt cao và hướng đến hệ sinh thái, cung cấp phí khai thác, giới thiệu trao đổi và phí tùy chỉnh. Nó nhằm mục đích đạt được hiệu quả lâu dài và bền vững thông qua các cơ chế cổ phần tiên tiến, đặt cọc kho thời gian và tính thanh khoản của dự án.

Trang web: excalibur.exchange

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Excalibur theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.