Everfund

Everfund

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: everfund.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Everfund trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trao quyền cho các nhà phát triển để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái công cụ mới dành cho các nhà phát triển nhằm xây dựng hệ thống gây quỹ tốt nhất cho phép các tổ chức phi lợi nhuận thích ứng với quá trình số hóa mà không cần phải xây dựng từ đầu.

Trang web: everfund.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Everfund theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.