ET Money

ET Money

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: etmoney.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ET Money trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

ET Money (trước đây là ETMONEY) là Ứng dụng được đánh giá cao nhất và tốt nhất của Ấn Độ để đầu tư vào quỹ tương hỗ vào các quỹ tương hỗ trực tiếp và tất cả các nhu cầu Quản lý tài chính cá nhân khác của bạn tại một nơi. Với ET Money, bạn có thể đầu tư, theo dõi và quản lý các khoản đầu tư quỹ tương hỗ của mình vào Quỹ tương hỗ trực tiếp không có hoa hồng, kiếm lãi suất được đảm bảo từ Tiền gửi cố định, nhận lương hưu đảm bảo cho Hưu trí thông qua đầu tư vào NPS. Bạn cũng có thể bảo vệ gia đình mình bằng chính sách Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe hoặc Bảo hiểm Y tế.

Trang web: etmoney.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ET Money theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.