EssayGrader

EssayGrader

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: essaygrader.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho EssayGrader trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách chấm điểm bài luận nhanh nhất. Bạn chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Tận dụng AI tiên tiến nhất để hỗ trợ bạn chấm điểm bài luận. Chúng tôi hỗ trợ giáo viên đẩy nhanh thời gian chấm điểm.

Trang web: essaygrader.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với EssayGrader theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.