env0

env0

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: env0.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho env0 trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tự động hóa việc cung cấp quy trình làm việc và cơ sở hạ tầng của Terraform và Terragrunt dưới dạng mã với env0. Nhận được khả năng hiển thị, khả năng dự đoán và quản trị khi triển khai đám mây của bạn và thiết kế các biện pháp kiểm soát để trao quyền cho nhóm của bạn bằng môi trường đám mây tự phục vụ.

Trang web: env0.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với env0 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.