EnglishCentral

EnglishCentral

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: englishcentral.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho EnglishCentral trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giáo viên tiếng Anh cá nhân của bạn Tận hưởng việc học tiếng Anh với 20.000 bài học video và giáo viên trực tiếp

Trang web: englishcentral.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với EnglishCentral theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.