Encycla

Encycla

encycla.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Encycla cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chèn ứng dụng web vào thanh menu (tray) để truy cập nhanh bằng phím tắt.

Cài đặt ứng dụng trả lời email mặc định, sắp xếp cửa sổ chương trình, theo dõi thông báo và nhiều hơn thế nữa!

Sử dụng mật khẩu hoặc Touch ID để khóa ứng dụng khi bạn không ở bàn làm việc.

Chặn quảng cáo, ngăn tracker truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và tăng tốc trang web.

Encycla là tập hợp các trang có thể chỉnh sửa về mọi thứ và mọi thứ trong vũ trụ. Bất kỳ ai cũng có thể thêm trang vào Encycla — việc này dễ dàng như tạo một bài đăng trên Facebook. Chia sẻ những gì bạn biết Xem chỉ ...

Trang web: encycla.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Encycla theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.