Email on Acid

Email on Acid

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: emailonacid.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Email on Acid trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Email trên Acid là danh sách kiểm tra trước khi triển khai email hàng đầu và là một phần có thể định cấu hình trong quy trình tiếp thị qua email của bạn, từ kiểm tra khả năng truy cập đến xem trước email.

Trang web: emailonacid.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Email on Acid theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.