ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ELSA Speech Analyzer cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nói thoải mái về chủ đề bạn chọn và nhận phản hồi chi tiết về ngữ pháp, từ vựng, cách phát âm, ngữ điệu và khả năng nói tiếng Anh tổng thể của bạn!

Trang web: speechanalyzer.elsaspeak.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ELSA Speech Analyzer theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.