easel.ly

easel.ly

easel.ly

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng easel.ly cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Easel.ly là một công cụ web đơn giản cho phép mọi người tạo và chia sẻ những hình ảnh mạnh mẽ (đồ họa thông tin, áp phích)... không cần kinh nghiệm thiết kế! Chúng tôi cung cấp canvas, bạn cung cấp sự sáng tạo.

Trang web: easel.ly

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với easel.ly theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.