Dragit

Dragit

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: dragit.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Dragit trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Dễ dàng tạo các mẫu email phản hồi đẹp mắt bằng trình tạo email kéo và thả. Thiết kế bây giờ không cần đăng ký. Nhúng ứng dụng có sẵn dưới dạng plugin.

Trang web: dragit.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dragit theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.