Donorfy

Donorfy

app.donorfy.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Donorfy cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

CRM từ thiện hiện đại mà bạn sẽ yêu thích Dựa trên đám mây. Dễ sử dụng. Tích hợp và mạnh mẽ, nhưng linh hoạt. Được xây dựng theo cách bạn gây quỹ hôm nay và ngày mai, Donorfy dành cho các tổ chức phi lợi nhuận lớn và nhỏ đang phát triển thông minh.

Trang web: donorfy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Donorfy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.