Doctrina AI

Doctrina AI

app.doctrina.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Doctrina AI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Khám phá tương lai của việc học tập với Bộ giáo dục AI của Doctrina.ai. Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn làm phong phú thêm các ghi chú trong lớp, viết bài luận, tạo các câu hỏi và bài kiểm tra được cá nhân hóa cũng như tham gia vào các cuộc thảo luận về sách đầy hứng thú, tất cả đều được hỗ trợ bởi công nghệ AI tiên tiến.

Trang web: doctrina.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Doctrina AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.