Disqus

Disqus

disqus.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Disqus cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Disqus cung cấp các công cụ tiện ích bổ sung tốt nhất cho các trang web để tăng mức độ tương tác. Chúng tôi giúp nhà xuất bản thúc đẩy các cuộc thảo luận trực tuyến bằng nhận xét và kiếm doanh thu bằng quảng cáo gốc.

Trang web: disqus.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Disqus theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.