CustomerGauge

CustomerGauge

login.eu.customergauge.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng CustomerGauge cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm Trải nghiệm tài khoản tự động thu thập và phân phối phản hồi từ tài khoản của bạn, bao gồm cả dữ liệu không khảo sát cho người quản lý tuyến đầu trong thời gian thực để giúp họ giảm tỷ lệ rời bỏ, thúc đẩy doanh số bán thêm và kết thúc hoạt động kinh doanh mới bằng các giới thiệu dựa trên người quảng cáo.

Trang web: login.eu.customergauge.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CustomerGauge theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.